Kurs internetowy


Specjalnie dla Państwa opracowaliśmy kurs internetowy z zakresu ochrony własności przemysłowej, obejmujący m.in. takie zagadnienia jak patent, wzór przemysłowy czy znak towarowy. Kurs jest BEZPŁATNY. Zapraszamy do skorzystania.

więcej

.

Artykuły

OŚRODKI INFORMACJI PATENTOWEJ / autor: Adam Bogacz

Informacja patentowa dostarcza kompleksowej wiedzy o:
• rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony,
• rozwiązaniach, na które zostały udzielone prawa wyłączne,
• aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań,
• aktach normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej,
• publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym.


więcej

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ / autor: Adam Bogacz

Przepisy polskiego prawa nie definiują wprost „własności przemysłowej”. Definicji tej nie podaje także konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883r, której sygnatariuszem jest także Polska. Konwencja paryska uważana za prekursora międzynarodowego prawa patentowego informuje, w art. 1, że przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zdefiniowanie pojęcia własności przemysłowej konwencja pozostawia ustawodawstwom wewnętrznym krajów członkowskich. Własność przemysłową, o której mowa w konwencji należy rozumieć szeroko nie ograniczając jej tylko do przemysłu i handlu, ale także do rolnictwa i przemysłu wydobywczego oraz do wszystkich produktów wytworzonych lub naturalnych, np. win, nasion, liści tytoniu, owoców, zwierząt, minerałów, wód mineralnych, piwa, kwiatów i mąki.


więcej

Praktyczny wkład jednostki naukowej / autor: Piotr Wolszczak

W niniejszym tekście wymienione zostaną praktyczne przykłady współpracy firm sektora MŚP z Uczelnią Techniczną. Celem prezentacji przykładów jest zainspirowanie do nawiązania współpracy Przedsiębiorców z Jednostkami Naukowymi i wspólne rozwiązywanie interesujących zagadnień.


więcej

Innowacyjna gospodarka / autor: Tadeusz Wilczarski

Działalność gospodarcza ściśle związana jest z rozwojem szeroko pojętej innowacyjności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


więcej

.

Newsletter

Rejestrując się u nas masz możliwość otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje związane z ochroną własnosci przemysłowej.


Subskrybuj      

.

PublikacjeHelena Nisztuk
Mały poradnik w sprawach wynalazczości i racjonalizacji
dla przedsiębiorstw

więcej


Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski
Praktyczne aspekty oraz korzyści z ochrony własności przemysłowej
w działalności przedsiębiorstw

więcej

.

O projekcie

„Ochrona własności przemysłowej – klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”
Projekt ma na celu podniesienie stanu wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających ze stosowania ochrony własności przemysłowej.
Projekt został zaakceptowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej.

więcej

.

Innowacyjna Gospodarka


Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.